| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by Richard Gatarski 16 years, 2 months ago

 

DM Konsult Digitala dagen

 

 

Den här wikin (om) är numera helt publik.

Lösenord för redigering är "digidagen", pröva gärna Sandlådan först.

 

Information till föreläsarna (utrustning, tider, mm). Programsidan hos DM-konsult. 

Kunskap, inspiration och konkreta tips om hur du:

  • bygger relationer och marknadsföra dig via Internet?
  • får dina kunder att acceptera kommunikation via mobilen och datorn?
  • påverkar det allmänt förekommande bloggandet din marknad?

 


 

08.30 - 09.00 Registrering och kaffe

 

09.00 - 09.05 DM-konsult: Välkommen

Lars Lindqvist, projektledare på DM Konsult, hälsar välkommen och berättar om praktiska detaljer kring dagen

 

09.05 - 09.35 weconverse: Digitala drömmar kring kreativa kanaler

Richard Gatarski, senior konversationsstrateg på BAT - Business Art Technology AB, se weconverse

Vår moderator Richard Gatarski inleder dagen med en snabb expose över dom nya kanalerna och deras möjligheter; listar några utmaningar i ett RM-perspektiv; samt reflekterar kring rädsla, mod och drivkrafter. Starta gärna en egen blogg (en liten guide).

 

09.40 - 10.30 Mindshare: Nu tar responsmedierna över

Björn Jutendahl, Client Service Director på Mindshare och dessförinnan nordisk marknadschef på Volvo Personvagnar.

Är med fram till lunch, Jenny har presentationen

 

Björn går i bevis bla genom att visa ett par lyckade case. Allt fler företag väljer att omprioritera sina mediebudgetar till förmån för responsmedier, och då inte minst investeringar på nätet. Vilka är de bakomliggande orsakerna till detta och hur ser utvecklingen ut?

 

10.30 - 10.50 Kaffe och kaka

 

10.50 - 11.35 Google: Lär dig om framtidens kunder på Internet

Helena Juhlin, Industry Manager på Google med ansvar för det affärsområde som arbetar bland annat med konsumentprodukter, resor samt finans.

Är med runt sitt pass

 

Helena kommer att beskriva konsumenten som lever och verkar i denna föränderlig värld, och hur man som företag kan möta konsumenterna i den digitala världen. Att vi lever i en snabb och föränderlig värld märks inte minst på Internet. Redan under de få år som Internet har varit en del av vår vardag har användarna förändrat sina konsumtionsmönster. På Google utgår de alltid från användarna, vad gillar de, hur kan Google göra sina produkter riktigt användbara, hur surfar användarna på Internet osv?

 

11.40 - 12.30 Ottoboni Group: Utnyttja de digitala kanalerna som en konkurrensfördel

Daniel Bernehjält, vd för Ottoboni Group.

Med från början, kör från egen dator.

 

Daniel visar några framgångsrika exempel på Digitala dagen: Vin & Sprit, Mc Donalds och Tre. Hur kan digitala kanaler användas som konkurrensmedel? Hur skapar vi lösningar i flera kanaler som webb, mobil, butiker, samt kombinerar dem med traditionella medier och får ihop strateger, kreatörer, kommunikatörer, formgivare och tekniker? De företag som bäst förmår att kombinera digitala kanaler med övrig marknadsföring kommer att nå längre än konkurrenterna!

 

12.30 - 13.30 Lunch

 

13.30 - 14.15 Primelabs: Knyt samman ditt företag med dina kunders bloggar

Martin Källström, vd på Primelabs AB.

Med från början (avviker en stund på fm), egen dator i reserv.

 

Många svenska tidnings- och communityprojekt använder bloggsökmotorn Twingly för att visa kommentarer från bloggar på sina sajter. Twingy är utvecklad av Primelabs. Tjänsten fungerar för andra typer av företag också. Martin kommer att tala om vilka verktyg som finns för att bevaka det som sägs i bloggvärlden och hur man kan nå ut med information till bloggare. Han kommer att berätta om hur man kommunicerar med bloggare på deras villkor och ger samtidigt riktlinjer för hur företag kan använda egna bloggar som ett framgångsrikt PR-verktyg.

 

14.20 - 15.00 DM Konsult: Relationen med kunderna stärks när webben integreras

Pepe Larsson, byråledare på DM Konsult

Med hela dagen, lokal Mac (egen i reserv)

 

Pepe har ett förflutet från byråer som, bla Lowe Brindfors, Framfab och senast från Trackster.

Pepe kommer att diskutera relationsmarknadsföring på webben. Ju mer digital teknik som används för att möta kunderna, desto mer genomarbetad måste kundkommunikationen vara för att få bra effekt. Många företag har idag minst lika många kundkontaktytor på webben som i den verkliga världen. Men varför är det så få som tar ett samlat grepp om sina kunderna i de digitala kanalerna?

 

15.00 - 15.20 Kaffe och kaka

 

15.20 - 16.10 TeliaSonera: Nu blir företagens marknadsföring mer och mer digital

Camilla Cramner, ansvarig för varumärket och kundlojalitet på Telia Mobility Services.

Med hela dagen, lokaldator, ska visa film.

 

Camilla har lång erfarenhet av att arbeta med kundlojalitet, de senaste 10 åren strategistkt inom TeliaSonera. Idag varumärket och kundlojalet på divisionen Telia mobility services. Tidigare många år i USA, bland annat på AT&T, alltid inom marknad och kommunikation, första jobbet på Microsoft.

 

Camilla bygger mycket på erfarenheter som TeliaSonera gjort. Hon börjar med varumärket och digitala kanaler samt kopplingen till nöjdhet o lojalitet. Nästa punkt handlar om

förskjutningen av marknadsföringen från traditionella till digitala medier (budgetmässigt, varför det händer nu, och konkteta exempel på kampanjer/bearbetning). Sist får vi höra om Mobilen - nästa stora marknadsföringskanal, där hon delar erfarenheter från nya tjänster kring lojalitetskonceptt/kommunikation i mobilen.

 

16.15 - 16.30 Weconverse: Sammanfattning

Richard Gatarski

I slutet av dagen sammanfattar Richard allt nytt och hjälper dig att sätta upp ett personligt mål när det gäller att gå från (om)tankar till (be)handling.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.